Klinikte Kullanılan Psikolojik Testler


    Psikolojik testler klinikte farklı amaçlara yönelik olarak kullanılmaktadır. Uygun terapi yönteminin kararlaştırılmasında, teşhis sürecinde objektif değerlendirmelerin yapılabilmesinde, bireysel farkların doğası ve kişilerarası ilişkilerin niteliğinin belirlenmesinde, şikayet ve belirtilerin yoğunluğunun saptanabilmesinde testlerden destek araçları olarak yararlanılmaktadır.

    Psikolojik testlerden hangisinin uygulanacağı kişinin içinde bulunduğu duruma ve ihtiyacına yönelik olarak planlanmaktadır. Psikolojik testler ayrıca bireysel farklılıkları anlamak ve aynı kişinin farklı zamanlardaki sürecini değerlendirmek, terapi etkililiğini araştırmak için de kullanılabilmektedir.

    Her birey kendine özgüdür ve kendi ruhsal dünyasındaki duyguları, düşünceleri, davranışları, kişiliği, tutumları, değerleri,ilgileri kişinin kendi içinde değerlendirilmesi gereken özellikleridir. Psikolojik testler bu öznelliği değerlendirme, anlama ve kişiye yardımcı olma amacını taşımaktadır.

    Klinik de psikolojik testlerin kullanımı teşhis ve kişinin içinde bulunduğu durumu yordama, uygulanacak tedavi yöntemlerinin seçimi, seçilen yöntemin etkililiği konusunda bilgi toplamak amacıyla uygulanmaktadır. Uygulanan testler ve sonuçları bir bütün olarak değerlendirilerek tedavi planı oluşturulmaktadır.

    Klinik de uygulanan testler arasında MMPI( Minesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) , Rorschach Mürekkep Lekesi Testi, Bender Gestalt Motor Algılama Testi,BentonGörsel Bellek Testi, problem tarama envanterleri,SCL-90, depresyon ve kaygı envanterleri belirtilebilinir.
Makaleler Anasayfa
"Site içeriğinde bulunan bilgiler bilgilendirmek içindir, bu bilgilendirme kesinlikle hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi veya tanı koyması yerine geçmez"