Dr. Esra ÇelikDoktor

Dr. Esra Çelik
1. ONEP Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği
Manolyalı Sokak No:15
Levent / Beşiktaş / İstanbul
Tel: 212-4446667
Web Sitesi: www.onep.com.tr

Branşı: Plastik Cerrahi

Powered By Subgurim (http://googlemaps.subgurim.net). Google Maps ASP.NET
 
Eğitim ve Diplomalar
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (1998)
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanlığı (2006)

Ek Bilgiler
    Uzmanlık Sonrası Eğitim:
Memorial Sloan- Kettering Cancer Center , Breast Service, New York-USA (2007) ( Meme Rekonstrüksiyonu)
ONEP Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği (2009-2010)(Fellowship)

Mesleki Çalışmalar:
1999: SSK. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi (Asistan)
1999-2005: HNH.Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği (Asistan)
2005-2006 : İstanbul Kartal Devlet Hastanesi Plastik Cerrahi (Uzman)
01.08.2006- 01.05.2007: Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi- 2. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği (Uzman)
01.05.2007- 01.08.2007: Memorial Sloan-Kettering Cancer Center / Plastic&Reconstructive Service (Breast Service) (Observer)
01.08.2007-01.08.2009: Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi- 2. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği (Uzman)
01.08.2009- 31.08.2009 : Aydın Devlet Hastanesi- Plastik Cerrahi Kliniği (Uzman) 01.09.2009- halen : ONEP Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği (Uzman)

Yayınlar:
Nitric Acid Burns – Case Report, Esra Çelik, Sinem Eroğlu, Mahmut Dinçler, Naci Karacaoğlan, Adnan Uzunismail
Annals of Burns and Fire Disasters- vol: XVI, n: 3, 155-157, September 2003
Early Arising Marjolin’s Ulcer In The Scalp – Case Report, Esra Çelik, Sinem Eroğlu, Naci Karacaoğlan, Adnan Uzunismail
Annals of Burns and Fire Disasters- vol: XVI, n: 4, 217-220, December 2003
The gluteal perforator – based flap in repair of pressure sores – Case Reports, Meltem Çilingir, Esra Çelik, Hasan Fındık, Ali Duman
Journal of the British Association of Plastic Surgeons, vol: 57, 342-347, 2004
Early Arising Marjolin’s Ulcer: Report of Three Cases Esra Çelik, Hasan Fındık, Adnan Uzunismail
Journal of the British Association of Plastic Surgeons, vol: 58, n: 112-124, 2005
Versality of Botulinum Toxin-A Use In Stabilization of Pedicled Muscle Flaps – Experimental study Esra Çelik, Mustafa Tercan, Adnan Uzunismail, Abdullah Sağlam
Plastic and Reconstructive Surgery, 117: 462, February 2006
The Evaluation of Transseptal Transfixion Incision on Preservation Nasal Tip Projection Mustafa Tercan, Esra Çelik
Annals of Plastic Surgery, vol: 62, n: 6, June 2009.

Bilimsel Bildiriler:
Dev Konjenital Melanositik Nevüs Zemininde Malign Melanoma Gelişimi: İki olgu Sunumu (Poster)
Meltem Çilingir, Mahmut dinçler, Coşkun Taşçı, Hasan Fındık, Esra Çelik, Naci Karacaoğlan, Selçuk Öztunç, Tayfun Aköz
XXII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 22 Eylül - 1 Ekim 2000 – İzmir
Diz Bölgesi Yumuşak Doku Defektlerinin Rekonstrüksiyonunda Nörokutan Flepleri Kullanımı (Poster) Meltem Çilingir, Hasan Fındık, Esra Çelik, Cabbar Malkoç, Ata Uysal
XXIII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 27 – 30 Eylül 2001 – İstanbul
Ters Degloving Yaralanması – Olgu Sunumu (Poster) Esra Çelik, Mahmut Dinçler, Adnan Uzunismail
IX. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongresi, 19 – 23 Mayıs 2004 – Bodrum
Çocuklardaki El Bölgesi Rekonstrüksiyonlarında Kasık Flebi Uygulamaları: 2 Olgu Nedeniyle (Poster) Esra Çelik, Elif Eren Aydın, Mustafa Tercan, Adnan Uzunismail
IX. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongresi, 19 – 23 Mayıs 2004 – Bodrum
Pediküllü Kas Fleplerinin Stabilizasyonunda Botulinum Toksin-A’nın Kullanımı (Sözlü Bildiri) Esra Çelik, Elif Eren Aydın, Mustafa Tercan
29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 17-20 Ekim 2007/ Eskişehir
Endonazal Rinoplastide Nazal Tip Projeksiyonunun Korunmasında Yüksek Transfiksiyon İnsizyonunun Değerlendirilmesi (Sözlü Bildiri) Mustafa Tercan, Esra Çelik
29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 17- 20 Ekim 2007/ Eskişehir Kronik Diskoid Lupus Eritematosus Zemininde Gelişen Skuamöz Hücreli Karsinom- Olgu Sunumu (Poster) Ercan Cihandide, Esra Çelik Soylu, Gökhan Beyhan, Mustafa Tercan
29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 17-20 Ekim 2007 Eskişehir Albino Erkek Kardeşlerde Aynı Yaşlarda Gelişen BCC- Olgu Sunumu (Poster) Ercan Cihandide, Esra Çelik Soylu, Habib Başkurt, Mustafa Tercan
29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 17-20 Ekim 2007 Eskişehir SCC Coexisting with Rhinophyma- Case Report (Poster) Gökhan Beyhan, Esra Çelik Soylu, Ercan Cihandide, , Mustafa Tercan
Vth Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery May 22-26 2007/Kuşadası, İzmir-Turkey Squamous Cell Carcinoma Developing Within A Chronic Discoid Lupus Erythematosus Lesion- Case Report (Poster) Ercan Cihandide, Esra Çelik Soylu, Gökhan Beyhan, Mustafa Tercan,
Vth Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery May 22-26, 2007/ Kuşadası, İzmir-TurkeyPazar
14.04.2024
Pazartesi
15.04.2024
Salı
16.04.2024
Çarşamba
17.04.2024
Perşembe
18.04.2024
Cuma
19.04.2024
Cumartesi
20.04.2024
ONEP Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği
Bu hafta boş randevu saati bulunmamaktadır.
"Site içeriğinde bulunan bilgiler bilgilendirmek içindir, bu bilgilendirme kesinlikle hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi veya tanı koyması yerine geçmez"