Gemi Adamı Sağlık Muayenesi

İlk kez gemi adamları Sağlık Yoklama Belgesi almak için başvuran adaylar ile iki yıldan daha uzun süre denizde faal olarak çalışmamış gemi adamları adaylarının yapılan muayeneler sonucunda gemi adamları Sağlık Yönergesi hükümlerine göre gemi adamı olmaya fiziksel engeli yoksa (sakatlık veya hastalıkları vb.) Gemi adamı olur sağlık raporu" almaya hak kazanırlar.
Gemi Adamı, Sağlık Raporu hizmetleri

Portör Sağlık Raporu

Gıda ve sıhhi müesseselerde çalışan personelin Portör (bulaşıcı hastalık taşıyıcılığı) yönünden muayenelerinin yapılmasının zorunludur. Sağlık Bakanlığı Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2005/9 sayılı genelgesiyle portör hizmetlerinin nasıl yapılması gerektiği hakkında yasal düzenlemeler getirilmiştir. Yapılan düzenlemelere göre:

Portör muayeneleri Kamu kurumları yanında, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı Özel Mikrobiyoloji veRadyoloji Laboratuvarları tarafından da yerine getirilebileceği belirtilmektedir. Verilecek raporların suretleri 2 yıl süre ile saklanacak, bir güvensizlik olması durumunda ilgili laboratuvar Sağlık Müdürlüğü tarafından denetlenmeye alınacak ve denetim nedeniyle yapılacak masraflar söz konusu laboratuvardan tahsil edilecektir. Alınacak raporlardan sonra, Portör Tarama Muayene Kartları'nın alınması ve ilgili İlçe Sağlık Gurup Başkanlıklarına tasdik ettirilmesi yerine getirilmesi yasal bir zorunluluktur. Yapılacak tetkikler :

Gaitanın parazit yönünden mikroskobik incelenmesi (en az altı ayda bir)
Gaita (büyük abdest), Boğaz ve Burun Kültürleri (en az yılda bir)
Akciğer filmi 35x35 ebat- tüberküloz yönünden- (en az yılda bir)

Bu tetkiklerin yeni işe başlayanlarda işe giriş muayenesi ile birlikte, çalışanlarda ise "Periyodik Portör Taraması" şeklinde yapılması gerekmektedir.

Gemi Adamı Adaylarından İstenen Evraklar

Gemi adamı adaylarından istenen evraklar şunlardır:

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi ( ön-arka )
 • 7 adet fotoğraf
 • Sürücü Sağlık Muayenesi

  Sürücü adaylarından istenen evraklar şunlardır:

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi ( ön-arka )
 • 3 adet fotoğraf
 • Amatör Denizci Muayenesi

  Sürücü adaylarından istenen evraklar şunlardır:

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi ( ön-arka )
 • 3 adet fotoğraf
 • Hizmet Sunan Firmalar
  • OTA Tıp Merkezi
  • OTA Tıp Merkezi
  Randevu Al
  "Site içeriğinde bulunan bilgiler bilgilendirmek içindir, bu bilgilendirme kesinlikle hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi veya tanı koyması yerine geçmez"