İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Adres:
Kasap İlyas Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cd.
Kocamustafapaşa / Fatih / İstanbul

Telefon : 212-4596001
Telefon : 212-4593232
Randevu Al Ücretsiz Alo 182 Hastane Randevu Merkezi

Hakkında

16.01.1960 tarihinde Samatya' da uzun yıllar kurulduğu semtin adı ile anılacak olan “İşçi Sigortaları Kurumu Hastanesi” 28.604 metrekare üzerine kurulu, 560 yatak kapasitesi ile inşa edilmiştir.

Tarihler 16 Ocak 1960’ı gösterdiğinde ‘İşçi Sigortaları Kurumu Hastanesi’ zamanın Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Meclis Başkanı Refik Koraltan ve Çalışma Bakanı Haluk Şaman’ın da hazır bulunduğu bir törenle açılmıştır. Hem yapım tekniği hem de sahip olduğu araç ve gereçlerle o dönem için “Balkanların en modern hastanesinde” 100 doktor, 65 hemşire, 339 yardımcı sağlık personeli ve 53 diğer personel olmak üzere toplam 557 çalışan göreve başlamıştır.

İlk Başhekim Dr. Mahir GÜVENÇER olup, yine aynı yıl içerisinde Dr. Saim AKSAN Baştabip olarak atanmış ve bu görevini 1975 yılı sonuna kadar devam ettirmiştir.

Daha sonraki yıllarda adı,“Sosyal Sigortalar Kurumu İstanbul Hastanesi” olarak değiştirilmiştir.

1975 yılında Op.Dr. Mücahit ATMANOĞLU Baştabip olarak göreve başlamış, 1996 yılında emekliye ayrılmıştır.

1978 yılında S.S.K. Sağlık Tesisleri içerisinde ilk Hemodiyaliz Merkezi 8 makine ile hizmete girmiştir.

1981 yılında hastanede kreş açılarak çalışanların çocuklarına hizmet vermeye başlamış ve günümüze kadar devam etmiştir.

1985 yılında hemşire lojmanı binası, personel yemekhanesi ve poliklinik inşaatları yapılmış ve üst teras kapatılıp kat ilavesi sağlanarak yatak sayısı 804’e çıkarılmıştır.

tarihce_hastane.jpg1987 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından Koroner Yoğun Bakım Ünitesi hizmete açılmıştır.

1992 yılında Op.Dr. M. Fazıl YAZICI 5 ay süreyle vekaleten Baştabiplik görevini yürütmüştür.

1996 - 2000 yılları arasında Doç. Dr. Mustafa CANİKLİOĞLU Baştabiplik görevini sürdürmüştür. Bu dönemde, Kan Merkezi, 5 yataklı Post-Op Yoğun Bakım Ünitesi, Patoloji Laboratuarı yenilenerek Kreşin üstünde hizmet vermeye başlamıştır. Tomografi cihazı hizmete girmiş, Endoskopi Ünitesi açılmıştır. Ayrıca, Acil Servis inşaatı ve Yoğun Bakım Ünitesi inşaatının büyük bölümü tamamlanmıştır.

2000 - 2004 yılları arasında Doç. Dr. Gazi ZORER Baştabiplik görevini yürütmüştür. Bu dönemde Acil ünite yeniden yapılandırılarak, Poliklinik Osmaniye' ye taşınmış Merkez Poliklinik yatış işlemleri ve özel dal poliklinikleri hizmeti için kullanılmıştır. 2001 yılında merkezi sterilizasyon ünitesi kurulmuştur. Güvenlik Hizmetleri, Danışma Hizmetleri ve Halkla İlişkiler Birimi hizmet sunumuna başlamıştır. 2000' li yıllarda kalite çalışmalarının başladığı hastanede 2002 yılında “TS-EN ISO – 9000 Kalite Güvence Belgesi” alınmıştır. 2003 yılında Yoğun Bakım yatak sayısı 12' ye çıkarılarak zemin kattaki yerine taşınmıştır. Ayrıca Acil Servisin altında 4 adet Acil Ameliyathane hizmete açılmış, Ameliyathane Katları yeniden restore edilmeye başlamıştır.

1970’li yıllardan beri konuşulan ancak kimsenin uygulamaya cesaret edemediği sağlık hizmetlerinin tek bir çatı altında birleştirilmesi, sağlıkta Dönüşü’mün bir parçası olarak 19 Şubat 2005 tarihinde gerçekleşir. Sağlık Bakanlığı'na devredilen hastanenin adı “Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi” olarak değiştirilmiştir.

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi hakkında bilgilere ve randevu alma hizmetine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi randevu alma hizmeti için RandevuAl.com'u kullanabilir, sağlık merkezi telefon ve adres bilgileri kullanarak direkt sağlık merkezi ile iletişime geçebilirsiniz.

Ek Bilgiler

Klinik ve Laboratuvarlar

Acil Tıp Kliniği
Anestezi ve Reanimasyon Kliniği
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Biyokimya ve Klinik Biyokimya
Dahiliye Klinikleri
Deri ve Zührevi Hastalıkları Kliniği
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği
Genel Cerrahi Klinikleri
Göz Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği
Nöroloji Kliniği
Nükleer Tıp Kliniği
Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
Patoloji
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği
Radyoloji Kliniği
Üroloji Kliniği
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Hematoloji Kliniği
Poliklinik Düzeyinde Hizmet Veren Birimler

1. Allerji Polikliniği

2. Çocuk Onkolojisi

3. Endokronoloji Ve Metabolizma Hastalıkları

4. Gastroenteroloji

5. Kardiyoloji

6. Nefroloji

7. Aile Hekimliği

8. Çocuk Cerrahisi

9. Göğüs Cerrahisi

10. Göğüs Hastalıkları

11. Kalp Ve Damar Cerrahisi

12. Psikiyatri

13. Radyasyon Onkolojisi

14. Hematoloji

15. Sigara Bırakma Polikliniği

16.Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları

17. Obezite Polikliniği

18. Algoloji

19. Tıbbi Onkoloji

20. Nütrisyon Polikliniği

21. Enfeksiyon Hastalıkları

22. Plastik Cerrahi


Üniteler

1. Ağrı Ünitesi

2. Ağız Ve Diş Hastalıkları

3. Ayaktan Kemoterapi

4. Endoskopi

5. Hemodiyaliz

6. Klinik Psikoloji

7. Koroner Bakım

8. Organ Ve Doku Nakil

9. Odyoloji

10. Periton Diyaliz

11. Radyasyon Onkolojisi

12. Uyku Merkezi

13. Yenidoğan

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yol Tarifi (Harita)