RandevuAl.com Kullanıcı Sözleşmesi


1. Sözleşme Koşulları ve Sözleşmenin Onaylanması ve Yürürlük

Randevual.com hizmet ve servislerinden yararlanmak için üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. Kullanıcı, üye kayıt formunu doldurup onayladığı ya da Randevual.com kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da randevu aldığı andan itibaren Randevual.com sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir ve sözleşme süresiz olarak yürürlüğe girer. Sözleşme koşullarını kabul etmediğiniz takdirde Randevual.com sitesini kullanmayınız.

İleride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşme içinde belirtilen koşulları Randevual.com herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Sözleşme maddelerinde yapılacak değişikliklerin takibi kullanıcıların sorumluluğundadır. Bu sözleşme maddelerinde yapılacak değişikliklerden sonra Randevual.com’un kullanılmaya devam edilmesi değişikliklerin kabul edilmesi anlamına gelir.

Randevual.com dilediği zaman tek taraflı olarak bu sözleşmeyi sona erdirebilir.


2. Hizmetlerin Tanımı

Randevual.com, kullanıcı sözleşmesini onaylayan üyelerine internet ortamından sağlık uzmanlarına randevu alma imkanı verir. Site üyesi sağlık uzmanları ile kullanıcılar arasında iletişim platformu sağlar.

Randevual.com, etik kurallar çerçevesinde telefon ve/veya internet üzerinden randevu hizmeti sunar. Hasta / sağlık uzmanı yönlendirmesi yapmaz. Kullanıcıların randevu almak istedikleri uzmanı kendilerinin seçmesi gerekmektedir.


3. Üye'nin yükümlülükleri

Üye Randevual.com servislerinden yararlandığı sırada,

Üye kayıt formunda yazdığı bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya eksik olmasından (şifre unutma gibi) doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,

Randevual.com servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi yorum, fikir, düşünce, ifade, Randevual.com ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Randevual.com'un bu içerikten dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,

Tıbbi muayene, teşhis, tedavi ve/veya benzeri uygulamaların, işlemle ilgili sağlık uzmanının sorumluluğunda olduğunu, uzmanın mesleki uygulamaları ve sonuçları hakkında Randevual.com’un sorumlu olmayacağını, 

Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Randevual.com'un sorumlu olmayacağını,

Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar, yorumlar, yazılar göndermemeyi,

Siteye eklenecek yazışmaların, yorumların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,

Diğer kullanıcıları, sağlık uzmanlarını taciz ve tehdit etmemeyi,

Diğer kullanıcıların site servislerini kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,

Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı bilgiler yayımlamamayı, yorumlar yazmamayı,

Randevual.com tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Randevual.com'a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde kopyalanıp, çoğaltıp, dağıtmayacağını

Randevual.com servisleri kullanımı sonucunda oluşabilecek zarar ve kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Randevual.com'dan tazminat talep etmemeyi,

Randevual.com'dan izin almadan Randevual.com servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,

Randevual.com'un, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,

Randevual.com'un, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,

Üye "kullanıcı hesabı" ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,

Kurallara aykırı davrandığı takdirde Randevual.com'un gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,

Randevuya giden hastalar muayene, teşhis veya tedavi ücretlerini gittikleri uzmana veya kuruma ödeyeceğini, Randevual.com’un herhangi bir ödeme sistemine aracılık yapmayacağını,

İsmine randevu alının kişi ile randevuya giden kişinin aynı kişi olması gerektiğini kabul ve taahhüt etmiştir.


4. Randevual.com'a verilen yetkiler

RandevuAl.com, Randevual Sağlık Bilişim Tic.Ltd.Şti.’ne ait olup, yine bu şirket tarafından işletilmektedir. Randevual.com sitesinde bulunan malzemelerin tüm hakları Randevual Sağlık Bilişim Tic.Ltd.Şti.’ne aittir.

Randevual.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Randevual.com'un üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Randevual.com, sunduğu servisleri kullanıcı sözleşmesine aykırı kullanan üyelerin sisteme erişimini engelleyebilir ve hesaplarını kapatabilir.

Randevual.com, servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.

Randevual.com üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda oluşacak ve bulunacak mesajların ve dosyaların bazılarını veya tamamını uygun göreceği aralıklarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Randevual.com sorumlu tutulmayacaktır.

Randevual.com kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

Randevual.com üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin sağlık uzmanına sorulan sorular, yazılan yorumlar), bilgi, belge vb. eserlerin yayınlanma ve/veya site içerisinde Randevual.com tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir.

Randevual.com, üyenin başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Randevual.com'in sorumlu olmadığını kabul eder.

Randevual.com'un sunduğu randevu zaman dilimleri hizmeti sunan uzman tarafından sağlanan randevu çizelgeleri esas alınarak yapılmıştır. Zaman dilimlerinin internet sitesinde gösterilmesiyle Randevual.com uzmanın bu zamanlarda çalıştığını ve muayene yapacağını taahhüt etmez.

Randevual.com üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir, ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, kaldırabilir veya ücretli hale dönüştürebilir.


5. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

"Site içeriğinde bulunan bilgiler bilgilendirmek içindir, bu bilgilendirme kesinlikle hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi veya tanı koyması yerine geçmez"