Özel Öğrenme Güçlüklerinin Türleri ve Belirtileri


    Anne-baba olarak hepimizin isteği çocuklarımızın okulda başarılı olmasıdır. Hemen hepimiz çocuğumuzun çok fazla sıkıntı yaşamadan okuma-yazma öğreneceğini düşünürüz. Ancak, bu her zaman böyle olmaz. Bazı çocuklar okul hayatlarına sıkıntı ile başlarlar. Öğrenme güçlüğü bunların en başında gelenidir. Yaklaşık olarak her yedi çocuktan biri bir çeşit öğrenme güçlüğü yaşar.

    Öğrenme güçlüğü, genel olarak, yazılı veya sözlü dil becerileriyle ilgili bir ya da daha fazla temel süreçte sıkıntı olmasıyla açıklanabilir.asla ve asla zeka geriliği ile karıştırılmamalıdır. Bu çocuklar, problem yaşamayan akranları ile aynı zeka düzeyine sahiptirler. Genel olarak, zeka geriliği çocuğun hemen her alanda problem yaşamasıdır.

    En bilinen öğrenme güçlüğü disleksidir. Disleksi, çocuğun sözlü yada yazılı materyali anlaması yada ifade etmesi sürecinde kendini gösteren bir okuma problemidir. Okul döneminde ortaya çıkan en belirgin problem çocuğun, benzer harfleri (“b” ve “d” gibi) birbirine karıştırması ve “Ece manavdan elma aldı” yerine “Ece manavdan elma albı” yazmasıdır. Çocuk bu hatayı hemen her defasında yapar.

    Başka öğrenme güçlükleri de vardır. Örneğin, diskalkuli, çocuğun aritmatikte ve matematik kavramları anlamasında yaşadığı problemdir. Öte yandan, dispreksi çocuğun motor hareketlerini koordine eden sistemle ilgili bir sıkıntıdır. Bu çocuklar, genellikle, sakardırlar ve vücut hareketleri koordinasyondan yoksundur. Son olarak, disgrafi bir yazma problemidir; çocuk, harfleri oluşturmakta problem yaşar.

    Bir çocuğun öğrenme güçlüğünden kaynaklanan problemleri en aza indirmenin yolu erken tanı ve tedavisidir. Zeka geriliği olan bir çocuk öğrenme sürecinin hemen her alanında benzer sıkıntılar yaşarken, öğrenme güçlüğü olan bir çocuk yaşıtları kadar zeki olduğu halde öğrenme sürecinin belirli bir kısmında problem yaşar.

    Öğrenme güçlüğü ile ilgili en büyük problem, genel olarak, çocuk en temel ve önemli öğrenme adımlarının birçoğunu kaçırdıktan sonra tespit edilmesidir. Öğrenme güçlüğü olan bir çocuk çoğunlukla düşük özgüvene sahiptir. Sosyal ve davranışsal problemler yaşar. Öğrenme güçlüğü, erkeklerde kızlara oranla daha fazla görülür.

    Önemli olan, öğrenme güçlüklerinin erken belirtilerini dikkatle izlemek ve bu şekilde yoğun bir tedavi programına vakit kaybetmeden başlamaktır. Bu belirtilerin çoğu okul öncesi dönemde kendini belli eder:

    Bazen, öğrenme güçlükleri çocuğumuzun bilgiyi üretme, işleme veya saklama becerilerinde ortaya çıkan problemle kendini gösterir. Bu da doğal olarak çocuğun, konuşma, okuma, yazma, matematik ve heceleme becerilerinde sıkıntı yaratır. Ancak, öğrenme güçlüğü

    * Konuşmayı yavaş öğrenme
    * Kelime hazinesinin yavaş büyümesi
    * Telaffuz zorlukları yaşaması
    * Dikkatinin kolay dağılması, zayıf dikkat/konsantrasyon
    * Yaşıtlarıyla iletişimde zorluklar
    * Talimatları uygulamada zorluklar
    * Sakarlık ya da koordinasyonsuz hareketler
    * Hassas motor becerilerinin yavaş gelişmesi

Bir takım sinyalleri ise okul çağında ortaya çıkar:

    * Sürekli okuma/heceleme hatası yapma
    * Basit kelimeleri birbiriyle karıştırma
    * Kelime ve sesler arasındaki bağlantıları yavaş öğrenme
    * Plan/program yapmada zorluk

    Öğrenme güçlüğü olan çocuklar ne kadar erken teşhis edilirlerse, o kadar kolay yaşıtlarının seviyesini yakalarlar. Eğer yukarıda belirtilenlerden bir kısmının ya da tamamının çocuğunuzda olduğunu düşünüyorsanız, derhal çocuğunuzun öğretmeni veya okuldaki psikolojik danışmanı ile irtibata geçin. Endişeleriniz devam ederse bir psikolog ile görüşmek sorunu çözer.
Makaleler Anasayfa
"Site içeriğinde bulunan bilgiler bilgilendirmek içindir, bu bilgilendirme kesinlikle hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi veya tanı koyması yerine geçmez"